Poliklinika binova logoCopyright © 2021 Poliklinika BINOVA

Copyright © 2021 Poliklinika BINOVA

Post COVID-19 sindrom

Post COVID-19 sindrom

COVID-19 pandemija poharala je svijet u 2020. godini, uzrokovala smrti milijuna ljudi, a preboljenima i njihovim liječnicima ostavila čitav niz pitanja kako se nositi s posljedicama. Pacijenti koji su imali teži oblik COVID-19 infekcije, koji su liječeni visokim...
Panični poremećaj kao posljedica COVID-19 pandemije

Panični poremećaj kao posljedica COVID-19 pandemije

Upoznati smo s činjenicom da COVID-19 često za sobom ostavlja fizičke posljedice, no što je sa psihičkim posljedicama i kako im doskočiti? U doba širenja pandemije diljem svijeta dolazi do porasta straha i tjeskobe kod većine ljudi, stoga psihološki utjecaj bolesti...