Poliklinika binova logo

PSIHIJATRIJA

U životu se ponekad nađemo u situaciji da nam je potreban savjet i pomoć jer nismo u mogućnosti sami pronaći izlaz iz svojih problema. Tada nam je potreban razgovor koji je diskretan, u kojem se ne osjećamo nelagodno ili obilježeno, a to ćete pronaći kod privatnoga psihijatra koji će sigurno pružiti punu pažnju te stručnu pomoć svakome kome je to potrebno. U Poliklinici BINOVA u Zagrebu stoji vam na raspolaganju naš specijalist psihijatar koji će vam to omogućiti.

Kako se osloboditi straha i liječiti anksioznost?

U svakodnevnom životu možemo, u većoj ili manjoj mjeri, osjetiti neki strah. To može biti strah od bolesti ili zaraze, kao što je aktualan strah od epidemije koronavirusom, može biti strah za zdravlje svojih najbližih, strah od gubitka posla ili, kako u zadnje vrijeme osjećamo i prisjećamo se, strah od potresa. Ponekad nas strah drži noćima budne, ne dopušta nam miran san i samim time narušava cjelokupno zdravlje. Ako taj strah postane iracionalan, možemo govoriti o poremećaju koji dovodi do anksioznosti, a posebno do teških paničnih poremećaja kod kojih se anksioznost ne veže uz određene situacije. Kada ti strahovi postanu takvi da nas opterećuju u svakodnevnom životu ili prerastu u teže poremećaje, potrebna je stručna pomoć, uključivanje lijekova i specifičnih psihoterapijskih metoda. Slobodno se javite u Polikliniku BINOVA gdje će vam naš specijalist psihijatar i psihoterapeut pomoći osloboditi se vaših strahova i anksioznosti.

psihijatrija
psihijatrija

Kako pobijediti depresiju?

Depresija je ozbiljna bolest koju karakterizira gubitak energije, osjećaj samoće, beznađa, poremećaj spavanja, gubitak apetita, nevoljkost. To stanje nije znak slabosti i važno je što ranije otkriti bolest te započeti terapiju. Broj ljudi koji boluje od depresije u stalnom je porastu te najnoviji podatci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upućuju kako bi upravo depresija mogla postati najraširenija bolest na svijetu do 2030. godine. Ona utječe i na radnu učinkovitost te kao takva predstavlja veliki zdravstveni problem. Stoga depresiju treba liječiti i treba bolesnika upozoriti da je riječ o bolesti koja ne može nestati preko noći i da je liječenje dugotrajno. U terapiji se kombinira psihoterapija i farmakološko liječenje. O tom problemu jako se malo govori i jako je puno neprepoznatih i neliječenih bolesnika. Potreban je ozbiljan i stručan pristup kako bismo uspješno liječili depresiju, a njega možete dobiti u Poliklinici BINOVA.

psihijatrija

Stres i mobing – kako se zaštititi?

Tijekom života susrećemo se s puno prepreka i životnih situacija te je teško izbjeći manji ili veći stres. On može dovesti do manjih, ali i težih oblika bolesti koje se ne moraju manifestirati samo u psihičkome smislu, već u sveukupnome zdravlju osobe. Često čujemo da se ljudi žale na mobing, odnosno zlostavljanje na radnome mjestu. Zlostavljana osoba doživljava psihičko ponižavanje od poslodavca, nadređene osobe ili kolega u svrhu ugrožavanja ugleda, časti i ljudskoga dostojanstva. Zlostavljana osoba nije u mogućnosti obraniti se i osjeća se bespomoćno. Sve to može dovesti i do psihičkih poremećaji koji mogu dovesti i do organskih bolesti ili do pogoršanja već postojećih bolesti. Zbog toga je važan personaliziran pristup u kojemu će specijalist psihijatar odrediti kakav oblik pomoći može pružiti. Ponekad je dovoljno samo savjetovanje, a ovisno o potrebi dogovaraju se psihoterapije, individualne ili grupne. Također, specijalist psihijatar odlučuje o uvođenju određene terapije (psihofarmaka) kako bi se postigli što bolji rezultati liječenja. Naš stručnjak u Poliklinici BINOVA može vam u tome pomoći.

psihijatrija stres
psihijatrija stres

Usluge

Psihoterapija

Psihoterapija je terapijski proces koji pomaže pojedincima da razumiju svoje emocionalne i mentalne izazove, te da pronađu načine za prevladavanje tih problema. Ovaj oblik terapije može biti izuzetno koristan za osobe koje se suočavaju s različitim emocionalnim teškoćama, od depresije i anksioznosti do problema u međuljudskim odnosima. U ovom članku, razmotrit ćemo što je psihoterapija, kako odabrati pravog terapeuta, razgovarati o depresiji i anksioznosti te istražiti kako psihoterapija može pomoći u različitim fazama života.

Što je psihoterapija?

Psihoterapija je terapijski proces u kojem se klijenti sastaju s obučenim terapeutom kako bi razgovarali o svojim emocionalnim i mentalnim izazovima. Cilj je pomoći klijentima da bolje razumiju svoje misli, osjećaje i ponašanje te da razviju strategije za prevladavanje problema. Postoji mnogo različitih terapijskih pristupa, uključujući kognitivno-bihevioralnu terapiju, psihodinamsku terapiju i mnoge druge.

Kako odabrati pravog terapeuta?

Odabir pravog terapeuta ključan je korak prema uspješnom iskustvu psihoterapije. Prvo, važno je tražiti terapeuta koji je licenciran i ima odgovarajuće obrazovanje i iskustvo. Također je važno razmotriti terapeuta koji ima iskustva u tretiranju vašeg specifičnog problema ili cilja u terapiji. Povjerenje i dobar odnos s terapeutom također su ključni za uspjeh terapije. 

Psihoterapija u različitim životnim razdobljima 

Psihoterapija je korisna u svim fazama života. Djeca i adolescenti mogu koristiti terapiju kako bi se nosili s emocionalnim izazovima i razvojnim promjenama. Odrasli često traže terapiju radi rješavanja problema u odnosima, stresa na poslu ili osobnih kriza. Starije osobe također mogu koristiti terapiju kako bi se nosili s gubicima, promjenama u zdravlju i drugim izazovima povezanim sa starijim dobima.

Suportivna psihoterapija

Suportivna psihoterapija je važan aspekt suvremene psihijatrije i psihoterapije koji pomaže pojedincima u suočavanju s emocionalnim izazovima, stresom i životnim krizama.

Indikacije za suportivnu terapiju su širok spektar emocionalnih i životnih izazova s kojima se svatko od nas može suočiti u određenim trenucima. Terapija pruža podršku, razumijevanje i praktične strategije za bolje upravljanje tim izazovima i poboljšanje emocionalnog blagostanja.

Što je suportivna psihoterapija?

Suportivna psihoterapija je terapijski pristup usmjeren na pružanje emocionalne podrške, razumijevanja i pomoći pojedincima koji se suočavaju s teškoćama u svom životu. Ova terapija pomaže klijentima razvijati strategije suočavanja sa stresom, anksioznošću, depresijom i drugim emocionalnim izazovima.

Zašto je važna u suvremenoj psihijatriji?

Suportivna psihoterapija igra ključnu ulogu u suvremenoj psihijatriji jer pruža podršku osobama s različitim emocionalnim problemima i životnim krizama. Ovaj pristup pomaže pojedincima da se nose sa stresom i traumatskim iskustvima te poboljšavaju svoje mentalno zdravlje.

Glavni ciljevi i metode terapije

Ciljevi suportivne psihoterapije kao rezultat uspješnog tretmana uključuje primarno pomoć pacijentima u razumijevanju i suočavanju s emocionalnim izazovima, osim toga psihoterapeut terapijama nastoji pacijentu pomoći da razvije strategije za bolje upravljanje stresom te poboljša samopouzdanja i samopoštovanja pacijenta. Psihoterapeut kroz svoje terapije potiče pacijente na pozitivne promjene u životu pacijenta. Metode terapije uključuju aktivno slušanje, podršku, empatiju i savjetovanje kako bi se osiguralo emocionalno olakšanje i bolje razumijevanje problema klijenta.

Kome je suportivna psihoterapija namijenjena?

Suportivna psihoterapija namijenjena je osobama koje se suočavaju s emocionalnim izazovima i stresom, bez obzira na njihovu dob ili specifične okolnosti. Može se primjenjivati kod osoba s različitim mentalnim poremećajima, traumatskim iskustvima, gubicima ili promjenama u životu.

Indikacije za suportivnu terapiju

Neke od osnovnih indikacija koje mogu uputiti u suportivnu terapiju su primjerice: anksioznost ili depresija,gubitak voljene osobe, teške životne promjene, kao što su razvod ili gubitak posla,traumatska iskustva ili stresne situacije. Terapija pruža podršku pojedincima koji se suočavaju s međuljudskim sukobima, problemima u obitelji ili partnerskim odnosima. Terapeut pomaže u razumijevanju dinamike odnosa i razvijanju zdravih komunikacijskih vještina. Osobe koje se osjećaju usamljeno ili izolirano od društva mogu se koristiti suportivnom terapijom kako bi izgradile podršku i razvile socijalne veze. Suportivna terapija može pomoći osobama koje se bore sa smanjenim samopouzdanjem i samopoštovanjem, pomažući im da razviju pozitivan pogled na sebe.

Tehnike u suportivnoj psihoterapiji

Tehnike u suportivnoj psihoterapiji uključuju aktivno slušanje, postavljanje otvorenih pitanja, davanje povratnih informacija i podršku u razvoju pozitivnih promjena u životu klijenta. Terapeut usmjerava pacijenta prema boljem razumijevanju vlastitih potreba i ciljeva, pomažući mu u postizanju emocionalnog blagostanja. Suportivna psihoterapija pruža siguran prostor za izražavanje i razumijevanje vlastitih emocionalnih potreba i izazova. Kroz podršku i suradnju s terapeutom, klijenti mogu postići samopomoć i razumijevanje koje im pomaže u prevladavanju životnih izazova i poboljšanju mentalnog zdravlja.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je terapijski proces u kojem pojedinac radi jedan na jedan s obučenim terapeutom kako bi razumio, razriješio ili prevladao svoje emocionalne, mentalne i psihološke izazove. Ovaj oblik terapije omogućuje klijentima siguran i povjerljiv prostor za istraživanje svojih misli, osjećaja i ponašanja te razvoj strategija za poboljšanje njihova mentalnog zdravlja i emocionalnog blagostanja.

Osnovni principi individualne psihoterapije

 Temeljni princip individualne psihoterapije je povjerljivost. Terapeut je obavezan čuvati povjerljivost informacija koje klijent dijeli tijekom terapije, osim u slučajevima kada postoji ozbiljna opasnost po klijentovu ili tuđe fizičko ili emocionalno blagostanje. Također, terapeut treba pokazati empatiju i suosjećanje prema klijentu. To pomaže stvaranju osjećaja sigurnosti i podrške, što je ključno za terapijski proces. Osim toga, terapeut treba biti iskren i neposredan u komunikaciji s klijentom, pomažući mu razumjeti svoje probleme i razviti rješenja. Pacijent se potiče na razvoj samosvijesti i samopromatranje kako bi bolje razumio vlastite obrasce mišljenja i ponašanja.

Metode i pristupi

Postoji mnogo različitih metoda i pristupa u individualnoj psihoterapiji, uključujući:

  • Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT): fokusira se na promjenu negativnih misaonih obrazaca i ponašanja te na razvoj pozitivnih strategija suočavanja
  • Psihodinamska terapija: ističe dublje razumijevanje nesvjesnih motiva i emocionalnih konflikata
  • Humanistička terapija: stavlja naglasak na razvoj potencijala klijenta i samorazvoj
  • Terapija izlaganjem: korištena kod poremećaja tjeskobe, uključuje postupno izlaganje klijenta situacijama koje izazivaju strah kako bi se smanjila tjeskoba

Prednosti individualne psihoterapije

Individualna psihoterapija pruža priliku za personalizirani pristup, gdje terapeut može raditi s pacijentom na specifičnim problemima i ciljevima. Osim toga, pacijenti se osjećaju slobodno dijeliti svoje najdublje osjećaje i misli s terapeutom, znajući da će informacije ostati povjerljive te će terapeut  prilagoditi terapijski pristup i tehnike prema potrebama svakog pojedinca. Terapija pomaže pacijentima bolje razumjeti sebe, svoje obrasce ponašanja i misli, što može potaknuti osobni rast i promjenu.

Personalizirani pristup

Personalizirani pristup je ključna karakteristika individualne psihoterapije. Terapeuti rade s klijentima kako bi razumjeli njihove jedinstvene potrebe, ciljeve i izazove. Ovaj pristup omogućuje terapeutima da prilagode terapijske tehnike i strategije kako bi najbolje odgovarali individualnom klijentu, čineći terapiju učinkovitom i relevantnom za njihovu situaciju. Individualna psihoterapija pruža podršku pojedincima koji se suočavaju s emocionalnim ili mentalnim izazovima, pomažući im da poboljšaju svoje mentalno zdravlje, razviju bolje strategije suočavanja i postignu emocionalno blagostanje.

ONLINE psihoterapija

Online psihoterapija je revolucionarna promjena u polju mentalnog zdravlja i psihijatrije. Ovaj relativno novi oblik terapije otvara vrata brojnim mogućnostima i pristupu psihoterapiji na globalnoj razini. Online psihoterapija povećava dostupnost usluga mentalnog zdravlja. Osobe koje žive u ruralnim područjima, ljudi s fizičkim poteškoćama ili oni koji jednostavno nemaju vremena ili resursa za putovanje do terapeutske ordinacije sada mogu lakše dobiti potrebnu podršku.

Razlike između online i tradicionalne psihoterapije

Online psihoterapija i tradicionalna terapija u mnogim aspektima dijele iste ciljeve, ali se razlikuju u načinu pristupa. Online psihoterapija omogućuje klijentima da se susretnu s terapeutom putem interneta, koristeći video pozive, chat ili telefon. To otvara vrata terapiji iz udobnosti vlastitog doma ili bilo kojeg drugog mjesta s internet pristupom. S druge strane, tradicionalna terapija obično uključuje osobne susrete s terapeutom u njegovoj ili njezinoj ordinaciji. Online sesije često nude veću fleksibilnost u vezi s vremenom i mjestom. Klijenti i terapeuti mogu lakše prilagoditi raspored sesija svojim obavezama, što može pomoći u održavanju dosljednosti u terapiji.

Izazovi online psihoterapije

Iako online psihoterapija donosi mnoge prednosti, postoje i izazovi koji se mogu pojaviti. Tehnički problemi, poput loše internet veze, mogu ometati terapijske sesije. Također, važno je osigurati privatnost i sigurnost tijekom online terapije kako bi se osjećali sigurno i povjerljivo dijelili svoje osobne probleme s terapeutom. Neki klijenti mogu osjećati manjak bliskosti s terapeutom u online okruženju, iako mnogi terapeuti pružaju podršku kako bi to nadomjestili.

Kako se pripremiti za online psihoterapiju?

Priprema za online psihoterapiju može pomoći da se osigura uspješno iskustvo terapije. Prvo, osigurajte stabilnu internet vezu i odaberite privatno i udobno mjesto za sesiju bez ometanja. Pripazite na svoju tjelesnu udobnost i osigurajte da ste spremni otvoreno razgovarati o svojim problemima. Također, prije nego što se odlučite za online terapeuta, provjerite njihove kvalifikacije i iskustvo kako biste bili sigurni da su prava osoba za vas.