Poliklinika binova logo

Pravila Privatnosti

Poliklinika BINOVA OIB: 02486587419, u svojoj poslovnoj jedinici u Zagrebu, Zagrebačka avenija 104c kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istom dostavljaju kada koriste web stranicu https://poliklinika-binova.hr/ i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

 

 

 

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo osobne podatke?

Poliklinika BINOVA prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

  •  ako nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice ili društvene mreže Poliklinike BINOVA kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
  • ako izravno kod nas kupite uslugu
  • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
  • ako ste mlađi od 16 godina, molimo Vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

Za interne potrebe optimizacije ulaganja u oglašavanje i atribucije zarade, Poliklinika BINOVA na ovoj internetskoj stranici koristi  dodatno i zasebno programsko rješenje. Putem navedenog programskog rješenja Poliklinika BINOVA prikuplja, pohranjuje i dalje obrađuje određene Vaše osobne podatke koje ste Poliklinici BINOVA učinili dostupnima prilikom boravka na ovoj internetskoj stranici i korištenja na njoj dostupnih alata (obrazac za korisničke upite). Konkretno riječ je o sljedećim osobnim podatcima: ime, telefonski broj, e-mail adresa. Izvršitelj obrade sudjeluje u obradi osobnih podataka prema nalogu i uputama Poliklinike BINOVA te sukladno svim važećim materijalnim propisima, a mi Vam jamčimo da ćemo Vaše osobne podatke tretirati kao osobito povjerljive, da ćemo ih zaštititi adekvatnim sigurnosno-tehničkim mjerama i da ih niti mi niti Izvršitelj obrade (kao društvo koje se bavi pretežito marketinškom djelatnošću, djelatnošću upravljanja i rada s računalnim sustavima korisnika i/ili opremom za obradu podataka, kao i s tim povezane usluge podrške i čije sjedište je na području Republike Hrvatske) nećemo prenositi trećim stranama. Dapače, iako je ovo programsko rješenje povezano s analitičkim alatima (Google Analytics i/ili slično), takvim se alatima ne prenose Vaši osobni ili bilo kakvi identifikacijski podatci, već eventualno podatci o iznosima pojedinih transakcija i vrsti usluge koja je predmet takve transakcije.

Kako se Vaši podaci mogu koristiti?

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a Poliklinika BINOVA ovim pravilnikom utvrđuje osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa Poliklinike BINOVA koristi za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Poliklinike BINOVA da obrađuje podatke, u navedenu svrhu Poliklinika BINOVA će prikupiti kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama, jamstvu, kao i informacije o povijesti Vas, kao pacijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za izvršene usluge.

Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka?

Koristimo razne sigurnosne mjere kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

  • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
  • sigurni prijenos prikupljenih podataka
  • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka

Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Poliklinika BINOVA poduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Vaša privola

 Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici https://poliklinika-binova.hr/,  dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo Vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu poslanih nalaza putem e-mail adrese.

Obvezujemo se čuvati privatnost vaših osobnih podataka te s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke korisnika i posjetitelja web stranice, kao i ostalih pacijenata ili potencijalnih pacijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza.

Kome su vidljivi Vaši osobni podaci?

 Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Poliklinike BINOVA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove.
Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s vašim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos Vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu info@poliklinika-binova.hr ili na broj telefona: +385 1 5625 118.

Poliklinika BINOVA može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Do kada čuvamo Vaše osobne podatke?

 Rok čuvanja podataka Korisnika od strane Poliklinike BINOVA traje sve dok traje otvorena komunikacija u svrhu uspostavljanja zajedničke poslovne suradnje kao i za vrijeme važenja našeg ugovornog odnosa ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu.
Poliklinika BINOVA čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Vaša prava

 Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Poliklinika BINOVA:

-Omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka

-Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira

-Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka

-Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu

-Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade

-Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu

-Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca

 Ukoliko Korisnik ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane Poliklinike BINOVA, može uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Slobodni ste kontaktirati nas putem naše e-mail adrese i zatražiti uklanjanje vaših osobnih podataka iz naše baze. Naša obveza je učiniti isto i u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva sve Vaše osobne podatke ukloniti iz naše baze te Vas sukladno tome i obavijestiti kada je proces završen. Napominjemo, svaki oblik ostavljanja i slanja vaših osobnih podataka na stranicama Poliklinike BINOVA radi se isključivo dobrovoljno od strane Vas kao pojedinca koji je pristupio ovim stranicama i nije izvršen niti jedan oblik prisile kod ostavljanja istih.